झारखंड मैथिल रत्न सम्मान: डा. रविन्द्र कुमार चौधरी आ आइपीएस रोहण झा केँ

मिथिला सांस्कृतिक परिषद् – बोकारो द्वारा मैथिली तथा मिथिला प्रति पूर्ण समर्पित कार्य करनिहार विद्वान् डा. रविन्द्र कुमार चौधरी आ युवा आइपीएस रोहण झा जे मिथिलाक नाम रोशन केलनि अछि – हिनका दुनू गोटा केँ झारखंड मैथिल रत्न सम्मान सँ सम्मानित कैल गेलनि अछि। हिनका दुनू गोटा केँ मैथिली जिन्दाबाद केर तरफ सँ बधाई!

पूर्वक लेख
बादक लेख

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2 + 6 =