रोजगारक अवसर – रेडियो मधेश, सप्तरी लेल २ विज्ञजनक आवश्यकता

रोजगारक अवसर – रेडियो मधेश, सप्तरी लेल २ विज्ञजनक आवश्यकता
 
समाचार संयोजकक आवश्यकता
 
रेडियो मधेश, सप्तरी रेडियो सँ प्रसारित होयवला स्थानीय समाचारक संयोजनक वास्ते २ जन अनुभवी व्यक्ति केर आवश्यकता अछि।
 
आवेदक लोकनि नेपाली आर मैथिली भाषा मे लेखन, सम्पादन तथा वाचन करबाक जानकार होइथ।
 
पारिश्रमिक तथा सुविधा समझदारी मे तय कयल जायत।
 
इच्छुक आवेदक एहि फेसबुक पेजक इनबक्स मे तथा रेडियोक इमेल: radiojaymadhes@gmail.com पर यथासंभव जल्दी सम्पर्क करी।
 
धन्यवाद!
 
हरिः हरः!!
पूर्वक लेख
बादक लेख

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4 + 9 =