सम्भावना: मैथिली पोथी

युवा साहित्यकार चंदनकुमार झा केर चारिम पोथी ‘सम्भावना’ जाहि मे मैथिली साहित्यकेँ विस्तार दैत हाइकु आ सेर्न्युकेर संग्रह कैल गेल अछि से आब पाठकवर्ग लेल उपलब्ध अछि। रचनाकारक शब्द मे:

 

मैथिलीक नव पोथी - कीर्ति नारायण मिश्र सम्मान सँ सम्मानित युवा साहित्यकार चंदनकुमार केर नव प्रस्तुति

मैथिलीक नव पोथी – कीर्ति नारायण मिश्र सम्मान सँ सम्मानित युवा साहित्यकार चंदनकुमार केर नव प्रस्तुति

 

“सम्भावना” ( मैथिली हाइकु-सेनर्यु संग्रह), हमर चारिम पोथी अगिला सप्ताहसँ विक्री’क हेतु उपलब्ध रहत । पोथीक दाम-१०० टाका अछि । इच्छुक पाठकवृन्द पोथी कीनबाक हेतु सम्पर्क करी । पोथी वी.पी.पी. वा रजिस्टर्ड डाकसँ पठाओल जाएत ।

 

पूर्वक लेख
बादक लेख

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

8 + 3 =