Home » Archives by category » Article » Culture (Page 14)

श्री महागणेशपञ्चरत्नस्तोत्रम् (श्रीशङ्कराचार्यकृतम्)

श्री महागणेशपञ्चरत्नस्तोत्रम् (श्रीशङ्कराचार्यकृतम्)

मुदाकराक्त मोदकं सदा विमुक्तिसाधकम्। कलाधरावतंसकं विलासि लोकरक्षकम्॥ अनायकैक नायकं विनाशितेभदैत्यकम्। नताशुभाशुनाशकं नमामि तं विनायकम्॥१॥ नतेतरातिभीकरं नवोदितार्कभास्वरम्। नमत्सुरारि निर्जरं नताधिकापदुद्धरम्॥ सुरेश्वरं निधीश्वरं गजेश्वरं गणेश्वरम्। महेश्वरं तमाश्रये परात्परं निरन्तरम्॥२॥ समस्त लोकशङ्करं निरस्तदैत्यकुञ्करम्। दरेतरोदरं वरं वरेभवक्त्रमक्षरम्॥ कृपाकरं क्षमाकरं मुदाकरं यशस्करम्। मनस्करं नमस्कृतां नमस्करोमि भास्वरम्॥३॥ अकिञ्चनार्तिमार्जनं चिरन्तनोक्ति भाजनम्। पुरारिपूर्व नन्दनं सुरारि गर्वचर्वणम्॥ प्रपञ्च नाशभीषणं धनञ्जयादि भूषणम्। कपोलदानवारणं भजे पुराणवारणम्॥४॥ […]

दहेज मुक्त मिथिलाक बढैत डेग

दहेज मुक्त मिथिलाक बढैत डेग

वैद्य ओ पी महतो, दरभंगा। मैथिली जिन्दाबाद, २२ मार्च, २०१५। बिठौली गामक बाबा महेश्वरनाथ मंदिर पर दहेज मुक्त मिथिला द्वारा आयोजित जन सम्पर्क कार्यक्रमक एक टा बैसार कयल गेल जाहि में सर्व श्री श्याम झा,संजय कुमार मंडल,रमेश मिश्र,वंशी बट मिश्र,रामदयाल राय,दिनेश राय,रामाकान्त राय,दिगम्बर मिश्र,हरे गोविन्द राय,पुरुषोत्तम राय,दिवाकर राय,वैद्य ओ पी महतो,संजय मिश्रा,रामशंकर झा,रामदयाल राय आ […]