Home » Archives by category » Article » Philosophy (Page 3)

जनकपुर मे धनुष यज्ञशालाक भ्रमण आ मैथिल बालक संग राम-लक्ष्मणक पहिल भेंटक दृश्य

जनकपुर मे धनुष यज्ञशालाक भ्रमण आ मैथिल बालक संग राम-लक्ष्मणक पहिल भेंटक दृश्य

कल्याणमयी दृश्यावलोकन   भाइ ध्रुव शर्मा केर सौजन्य सँ ई सुन्दर चर्चा आजुक दिन पुनः सोझाँ आनबाक लेल भेटल अछि। जनकपुर मे जखन गुरु विश्वामित्रजी संग रामचन्द्रजी आ लक्ष्मणजी आयल छलाह, ओतय धनुष यज्ञ होयबाक बात सुनि कौतुकता सँ भरि गुरुजीक आज्ञा लय नगर भ्रमण हेतु दुनू भैयाँ पहुँचल छथि। आर केहेन दृश्य छैक से […]

भगवान केर पहिचान पर नैय्यायिक पंडित रुद्रधर झा – अत्यन्त पठनीय आ मननीय लेख

भगवान केर पहिचान पर नैय्यायिक पंडित रुद्रधर झा – अत्यन्त पठनीय आ मननीय लेख

समस्त चराचर प्राणी तथा सम्पूर्ण विश्व साक्षात् भगवाने छथि – पंडित रुद्रधर झा (मैथिली अनुवादः प्रवीण नारायण चौधरी) ‘हरि रेव जगज्जगदेव हरिर्हरितो जगतो न भिन्नतनुः’ (आर्षवाणी) भगवाने समस्त जड़चेतनमय संसार छथि आर सम्पूर्ण जड़चेतनमय विश्वे भगवान् थिक, कियैक तँ समस्त जड़चेतनमय संसारक भगवान् सँ भिन्न शरीर नहि अछि। अर्थात् – भगवान् केर शरीर सम्पूर्ण जड़चेतनमय […]

माध्वसंमत-द्वैतवेदान्तवादः – पंडित रुद्रधर झा द्वारा वेद वर्णित विज्ञान पर महत्वपूर्ण प्रकाश

माध्वसंमत-द्वैतवेदान्तवादः – पंडित रुद्रधर झा द्वारा वेद वर्णित विज्ञान पर महत्वपूर्ण प्रकाश

स्वाध्याय माध्वसंमत-द्वैतवेदान्तवादः – पंडित रुद्रधर झा (अनुवादः प्रवीण नारायण चौधरी)   श्रीमन्मध्वमते हरिः परतरः सत्यं जगत्तत्त्वतो- भेदो जीवगणा हरेरनुचरा नीचोच्चभावं गतः। मुक्तिर्नैजसुखानुभूतिरमला भक्तिश्च तत्साधनं ह्यक्षादित्रितयं प्रमाणमखिलाम्नायैकवेद्यो हरिः॥   १. स्वतन्त्र चेतन – सर्वज्ञ-अचिन्त्यशक्तिसम्पन्न – अनन्तगुणाश्रय भगवान् विष्णु एक परमतत्त्व   २. अस्वतन्त्र चेतन – जीव अनन्त अणु   ३. पञ्च भेदाः सत्याः – जीवेश्वरभेदः, जीवजडभेदः, […]

गीताक निरन्तर अध्ययन-मनन सँ भेटैत अछि मनुष्य जीवन लेल अनुकरणीय मार्गदर्शन

गीताक निरन्तर अध्ययन-मनन सँ भेटैत अछि मनुष्य जीवन लेल अनुकरणीय मार्गदर्शन

स्वाध्याय – प्रवीण नारायण चौधरी मनुष्य कल्याणक अचूक अस्त्रः गीता, एक महाशास्त्र   गीता एहेन गूढतम् शास्त्र थिकैक जाहि पर जतेक माथ लगायब, माथाक गन्दगी ततेक बेसी दूर होयत।   मोन पड़ैत अछि एकटा नैतिक कथा –   बाबा अपन पोताक ई जिज्ञासा जे हुनका कहला मुताबिक पोता द्वारा कतेको बेर गीता पढि लेलाक बादो […]

ईश्वर – अनिवार्य आ ऐच्छिक – ईश्वरक यथार्थ परिचय करबैत ई गूढ तत्त्व समीक्षा

ईश्वर – अनिवार्य आ ऐच्छिक – ईश्वरक यथार्थ परिचय करबैत ई गूढ तत्त्व समीक्षा

ईश्वर – अनिवार्य आ ऐच्छिक (Worth Contemplating, Ponder Pravin, Ponder on It!)   – पंडित रुद्रधर झा (अनुवादः प्रवीण नारायण चौधरी)   “सर्वेषामपि पूज्यानां पिता वन्द्यो महान गुरुः। पितुः शतगुणा माता गर्भधारणपोषणात्॥ विद्या मन्त्रप्रदः सत्यं मातुः परतरो गुरुः। नहि तस्मात्परः कोऽपि वन्द्यः पूज्यश्च वेदतः॥”   – ब्रह्मवैवर्तपुराण कृष्णजन्म ७२/११०, ११२   समस्त पूज्य लोकनि मे […]

अर्थ आ रहस्यक भेद (श्रीमद्भगवद्गीताक एक श्लोक केर रहस्य)

अर्थ आ रहस्यक भेद (श्रीमद्भगवद्गीताक एक श्लोक केर रहस्य)

अर्थ आ रहस्यक भेद (श्रीमद्भगवद्गीताक एक श्लोक केर रहस्य) – ब्रह्मलीन परम श्रद्धेय श्रीजयदयालजी गोयन्दका (अनुवादः प्रवीण नारायण चौधरी)   एकटा बड़ा सन्तोषी, सदाचारी आर विद्वान् ब्राह्मण छलाह, मुदा छलाह ओ गरीब। हुनक पत्नी बड़ा पतिव्रता, विदुषी, तत्त्वज्ञान सँ सम्पन्न आ जीवन्मुक्त छलीह। ओहि देशक राजा सेहो तत्त्वज्ञानी, जीवन्मुक्त महात्मा छलाह। ब्राह्मणपत्नी एक दिन विचार […]

भगवान् शिव आ हुनक गोभक्तिः अत्यन्त पठनीय, मननीय आ अनुकरणीय पाठ

भगवान् शिव आ हुनक गोभक्तिः अत्यन्त पठनीय, मननीय आ अनुकरणीय पाठ

स्वाध्यायः भगवान् शंकर केर गोभक्ति (स्रोतः कल्याण, अनुवादः प्रवीण नारायण चौधरी) देवाधिदेव महादेव भगवान् शंकर ‘पशुपति’ कहल जाइत छथि – ‘पशूनां पतिं पापनाशं परेशं’। हुनका गाय बहुत प्रिय छन्हि जे ओ गाइयेक संग रहैत छथि। हुनक वाहन वृषभराज नन्दी थिक, ओ धर्मस्वरूप वृषभहि केँ अपन ध्वजा मे सेहो स्थान देलनि अछि, ताहि लेल ओ ‘वृषभध्वज’ […]

शिव कृपा केर अद्भुत सत्य कथा – ईश्वर सत्ता आ चमत्कारक अनुपम दृष्टान्त

शिव कृपा केर अद्भुत सत्य कथा – ईश्वर सत्ता आ चमत्कारक अनुपम दृष्टान्त

स्वाध्याय आलेखः कृपानुभूति ‘स्वप्न मे देलनि महादेव किछु आदेश – जे साकार भेल’ – चन्द्रकला शर्मा   अनुवादः प्रवीण नारायण चौधरी   एहि घटनाक वृ्त्तान्त तऽ लगभग ४० वर्ष पहिनहि सँ आरम्भ भऽ जाइत अछि, जखन हमर समधी श्रीगोकुलचन्द शर्मा परिवारसहित हरिद्वार दर्शन लेल गेल छलाह। जाहि दिन हुनका नीलकण्ठ महादेवक दर्शन करय जेबाक छलन्हि, […]

विष्णु भगवानक दशावतार मे पहिल मत्स्यावतारक संछिप्त कथा

विष्णु भगवानक दशावतार मे पहिल मत्स्यावतारक संछिप्त कथा

स्वाध्याय आलेखः भगवान् विष्णुक मत्स्यावतार – भावानुवादः प्रवीण नारायण चौधरी भगवान् विष्णु केर कुल दस अवतार मे सँ एक आ पहिल अवतार मत्स्य (माछक रूप) मे भेलनि, शास्त्र उल्लेख करैत अछि। दशावतार या भगवान् महाविष्णुक दस मुख्य अवतार केर रूप मे एकर वर्णन विभिन्न पुराण सभ मे कयल गेल भेटैत अछि। संस्कृत मे माछ केँ […]

कि थिकैक मनुवाद और ब्राह्मणवाद

कि थिकैक मनुवाद और ब्राह्मणवाद

आलेख – साभार ‘वेब दुनिया’ अनुवादः प्रवीण नारायण चौधरी भारतीय राजनीति मे सेक्युलरवादि जाहि दुइ शब्दक सर्वाधिक उपयोग या दुरुपयोग केलक अछि से थिक ‘मनुवाद और ब्राह्मणवाद।’ एहि शब्द केर माध्यम सँ हिन्दु मे विभाजन कय केँ दलितक वोट तोड़ल जा सकैत अछि आर ओकर धर्मान्तरण करायल जा सकैत अछि। मनुवाद केर आड़ मे कि धर्मान्तरणक […]